Marex-1

Skontaktuj się z nami
Autoryzowany Dystrybutor Shell
Autoryzowany
Dystrybutor Shell
Szukaj
Autoryzowany Dystrybutor Shell
Autoryzowany
Dystrybutor Shell

Karta charakterystyki olejów turbinowych

olej turbinowy

Spis treści

Karta charakterystyki (MSDS – Material Safety Data Sheet) olejów turbinowych stanowi niezbędne źródło wiedzy na temat właściwości, składu, potencjalnych zagrożeń oraz zasad bezpiecznego użytkowania i składowania tych substancji. Jest to dokument wymagany prawnie, mający na celu ochronę zdrowia pracowników oraz środowiska naturalnego.

Znaczenie Karty Charakterystyki

Karta charakterystyki dostarcza informacji na temat:

  • Składu chemicznego oleju: Zawiera dokładne dane na temat składników oleju turbinowego, co jest kluczowe dla zrozumienia jego właściwości i potencjalnych reakcji chemicznych. Zdecydowanie oleje turbinowe Shell są godne uwagi.
  • Właściwości fizykochemicznych: Informacje o stanie fizycznym, punkcie zapłonu, rozpuszczalności w wodzie i innych właściwościach, które wpływają na bezpieczne użytkowanie.
  • Potencjalnych zagrożeniach: Obejmuje dane dotyczące toksyczności, wpływu na zdrowie oraz środowisko, co pomaga w ocenie ryzyka związanego z eksploatacją olejów turbinowych.
  • Zasadach postępowania awaryjnego: Wskazówki dotyczące działań w przypadku wycieku, pożaru lub innych sytuacji awaryjnych.

Jak interpretować kartę charakterystyki?

Identyfikacja produktu

Zawiera nazwę produktu, producenta oraz dane kontaktowe, co ułatwia szybką identyfikację i komunikację w przypadku pytań lub awarii.

Skład/informacje o składnikach

Informuje o składnikach aktywnych oraz o wszelkich dodatkach, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności oleju.

Środki ostrożności

Sekcja ta dostarcza zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania, przechowywania oraz eliminacji oleju turbinowego, wskazując na najlepsze praktyki związane z jego eksploatacją.

Pierwsza pomoc

Zawiera instrukcje postępowania w przypadku kontaktu z olejem, inhalacji czy połknięcia, co jest kluczowe w zapewnieniu szybkiej i skutecznej pomocy.

Dlaczego karta charakterystyki jest ważna?

Karta charakterystyki olejów turbinowych jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również elementem zapewniającym bezpieczeństwo pracowników oraz ochronę środowiska. Dzięki niej użytkownicy mogą odpowiednio dobierać środki ochronne, a w przypadku awarii – szybko reagować, minimalizując potencjalne skutki negatywne.

Właśnie dlatego zachęcamy do zapoznania się z wpisem: Jak wybrać olej do ciężarówki, aby być na bieżąco.

Zasadnicze kwestie

Karta charakterystyki olejów turbinowych to podstawowe narzędzie, które każdy profesjonalista w branży olejów silnikowych i smarnych powinien umieć interpretować i stosować. Zapewnia ona kompleksową wiedzę na temat produktu, jego bezpiecznego użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Hurtownie olejów silnikowych i smarnych, dostarczając oleje turbinowe, powinny również zapewniać dostęp do aktualnych kart charakterystyki, wspierając tym samym bezpieczeństwo i efektywność pracy swoich klientów.